Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

НТ"ІнТТал"

НТ « ІнТТаЛ»  створено для залучення молоді до активної, дослідницької, пізнавальної і творчої діяльності при Красноградському багатопрофільному ліцеї. Робота учнів над написанням науково-дослідницьких робіт під керівництвом наукового керівника – це особлива атмосфера творчості, дружньої підтримки і уваги, щирого зацікавлення і прагнення до знань, вона допомагає обдарованим дітям реалізувати свої творчі здібності у науково-експериментальній діяльності в різних галузях науки. За час існування  НТУ зросла  ціла плеяда обдарованих учнів, що досягли високого злету в творчій та інтелектуальній діяльності. Завдання вчителя-керівника – поступово формувати  науково-дослідницькі навички , здійснюючи постійний контроль за виконанням учнями науково-дослідницьких робіт, аналізувати та виправляти помилки, визначати найкращі і найефективніші шляхи виконання роботи, навчаючи учнів поєднувати дослідницьку діяльність з науковою.

     НТ « ІнТТаЛ» – творче об‘єднання учнівської молоді, основною  функцією якої є всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості; створення єдиного інформаційно-навчального простору  для розвитку і підтримки обдарованих дітей

Наукова робота учнів є першою сходинкою в світ великої науки, випробування творчих можливостей.         

МАН дає учням важливий старт до подальших успіхів у науковій діяльності. Юні, наполегливі, допитливі йдуть у власне майбутнє сповнені віри в себе, у свої можливості реалізації, з прагненнями до плідного пошуку нових відкриттів у науках.

Мета роботи НТУ: створення сприятливих умов для якнайповнішого розкриття і реалізації творчого потенціалу, потреби в саморозвитку і самовираження, виховання активної соціальної позиції і високої культури обдарованих дітей; створення атмосфери наукового пошуку, творчості, співпраці, розвитку інтересу до науково-дослідної діяльності, формування високих етичних якостей і духовної культури; становлення професіоналізму вчителів і педагогів додаткової освіти в області проектування, організації і керівництва дослідницькими роботами учнів; залучення  учнів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва.

Своє завдання  НТ « ІнТТаЛ» бачить в тому, щоб кожен учень відчув себе  зіркою, яка сходить. Твори, вигадуй, пробуй! Дбайливі руки вчителів допоможуть засіяти таланту, поставлять на крило і відправлять в політ. Але щоб навчити літати — треба самому бути крилатим. Щоб запалити серця — треба самому горіти. Щоб вести до вершин успіху — треба самому не боятися висоти.

Завдання:

 • Створення максимально сприятливих умов для розвитку особистості, які формують у структурі особу з високими здібностями до інтелектуальної творчості, дослідницької, інноваційної діяльності;
 • створення єдиного пізнавального простору, сприяючого соціальному і професійному самовизначенню учнів;
 •  науково-методичне забезпечення організації роботи з обдарованою молоддю;
 • психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими  дітьми;
 • визначення основних напрямів роботи з талановитими дітьми, впровадження інноваційних методів роботи;
 • підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;
 • залучення до роботи з обдарованими дітьми науковців, налагодження зв'язків та взаємодії з  вищими навчальними закладами Харківської області;
 • створення системи взаємин: ліцей –  Красноградське територіальне відділення МАН України - вуз;
 • пропаганда інтелектуальних цінностей і авторитету знань.

Розвиваючі:

 • Виявлення творчих здібностей школярів у науково – дослідницькій діяльності, навчання їх методам і прийомами проведення наукових досліджень.
 • Створення і подальший розвиток системи розвиваючої освіти.
 • Розвиток творчих здібностей дітей.
 • Систематизація отриманих знань і логічних прийомів, створення необхідної бази для подальшого самостійного вивчення основ  наук.
 • Розвиток навиків самореалізації і публічних виступів.
 • Надання учням  можливості взяти  участь у дослідницькій і експериментальній роботі у вибраній області.

Виховні:

 • Підвищення інтересу обдарованих дітей до  дисциплін.
 • Формування активної соціальної позиції і високої культури.
 • Виховання свідомого громадянина України.
 • Виховання особи з розвиненим інтелектом і високим рівнем культури, адаптованої до сучасних умов і готової до усвідомленого вибору і освоєння професійної діяльності.
 • Виховання цілеспрямованості, активності учнів у висуненні перед собою цілей, наполегливості і послідовності в їх втіленні.
 • Залучення до роботи з обдарованими дітьми науковців, з метою налагодження  зв'язків та взаємодії з  вищими навчальними закладами.

Навчальні:

 • Виявлення і підтримка обдарованих дітей, які мають нахили до вивчення  наук і творчої наукової діяльності.
 • Розвиток навиків роботи з книгою, науковою літературою – основним джерелом придбання знань.
 • Розвиток інтересу учнів до науково-дослідної діяльності, до поглибленого вивчення з різних областей науки і техніки.
 • Розширення ділового  спілкування з інтелектуальними і творчими дітьми, які проявляють прагнення і здатність до наукової діяльності.
 • Формування досвіду участі школярів у різного роду конкурсах,  конференціях, олімпіадах і т.д.
 • Розробити навчально-методичних матеріали для навчання і тестування.
 • Формування в учнів уміння орієнтуватися в інформаційному просторі.

 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ 

Організація і проведення науково-творчої та науково-дослідницької роботи передбачає:

 • формування та розвиток особистості молодого науковця шляхом залучення учнів до діяльності районної філії;
 • здійснення зв’язків з Красноградським територіальним відділенням МАН України з метою запозичення досвіду та спільного вирішення важливих науково-творчих проблем;
 • проведення шкільних  науково-теоретичних конференцій;
 • організацію інформаційно-рекламної діяльності, пропаганду досягнень учнів-членів НТУ через засоби масової інформації тощо.

Організація роботи будується за наступними принципами:

• безперервності - процесу тривалого  творчого об'єднання  учнів  і наукових керівників;

• свободи вибору учнів  і видів діяльності;

• індивідуалізації ;

• створення умов для самореалізації особистості;

• психолого-педагогічної підтримки дітей, які проявили здатність до науково-дослідної діяльності;

   Науковий осередок здійснює свою діяльність у таких формах:

 • робота гуртків, секцій, що працюють цілий рік при  ліцеї;
 • індивідуальні роботи учнів під наглядом і керівництвом наукових керівників;
 • конференції, конкурси-виставки творчих робіт учнів;
 • олімпіади, турніри з різних напрямів науки;
 • конкурси наукових творчих робіт учнів;
 • лекції, лабораторії, практичні, семінарські заняття по секціях, наукові конференції;
 • захист науково-дослідницьких робіт;
 • проведення систематичної науково-пошукової роботи, навчальних дослідів .  

Особливості організації навчального процесу

 •         Самостійна робота учнів із завданнями вчителя;
 •    В літній період навчання будується в формі навчальних екскурсій; зустрічей з цікавими людьми.

Створена координаційна рада по роботі з обдарованими дітьми у складі таких викладачів:

Рогова Н.В. – координатора роботи з російської мови

Марчинська Л.О. – координатора роботи з української мови

Аврамець О.М. – координатора роботи з історії

Оніщенко Н.В. – координатора роботи з біології, екології

Черкасова С.А. – координатора роботи з фізики

 Сергієнко І.М. – координатора роботи з математики

Махота С.П. – координатора роботи з географії

Шевчун О.В. – координатора роботи з правознавства, соціології

Осередок Малої академії наук Красноградського багатопрофільного ліцею працював  за планом

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

1

Установча нарада з керівниками відділень МАН ліцею з питань організації роботи на рік.

Серпень-вересень

2

Формування банку даних творчих вчителів та керівників гуртків.

Серпень-вересень

3

Формування банку даних обдарованих дітей

Вересень

4

Формування наукових товариств (ліцейних).

Вересень-жовтень

5

Розробка та затвердження навчальних планів та програм роботи учнів, слухачів у секціях, гуртках, групах, наукових об’єднаннях та для індивідуальної роботи.

Вересень-жовтень

6

Затвердження плану роботи секцій (гуртків, об’єднань, товариств).

Вересень-жовтень

7

Затвердження розкладу роботи занять у секціях, гуртках, наукових об’єднаннях.

Вересень-жовтень

8

Семінар для кандидатів у члени МАН.

Жовтень-листопад

9

Організація роботи підготовчого етапу написання науково-дослідницьких робіт.

Листопад

10

Навчальний семінар з керівниками науково-дослідницьких робіт.

Листопад

11

Затвердження тематики індивідуальних наукових досліджень.

Листопад

12

Навчальний семінар для учнів, що визначились у написанні науково-дослідницьких робіт.

Листопад

13

Проведення занять, семінарів, консультацій для учнів-членів МАН.

Листопад

14

Підготовка та проведення І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Грудень

15

Нарада з керівниками осередків МАН ліцею щодо результативності роботи.

Січень

16

Організація щорічного конкурсу «Учень року».

Січень

17

Проведення консультацій для учнів-переможців І етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Січень-лютий

18

Організація участі в ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

 

19

Аналіз та систематизація матеріалів для подальшої роботи над науково-дослідницькими роботами МАН.

Лютий

20

Проведення занять, семінарів, консультацій для слухачів МАН: визначення перспективних тем для майбутніх науково-дослідницьких робіт.

Березень

21

Підготовка інформації про результативність учнів, вихованців та педагогічних кадрів для подання в управління освіти для відзначення на міському святі «Запали свою зірку»

Травень

22

Навчально-тренувальні зміни. Науково-оздоровчі табори.

Червень-серпень

ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

У  грудні поточного року на базі  Красноградського районного центру позашкільної освіти проводився  І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.