Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

Методична робота

 

Робота педагогічного колективу з реалізації єдиної методичної теми

 «Розвиток творчої та інтелектуальної обдарованості учнів в процесі інноваційної діяльності ліцею»

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

за виконання

Форми

узагальнення

Відмітка про виконання

1

Провести педради

- «Інтерактивні технології та їхня роль для формування ключових компетенцій учнів»

- « Особистість вчителя в сучасній школі»

Січень

 

 

 

Березень

Шевчун О.В.

 

 

 

Євтушенко Н.М.

Протокол педради

 

 

Протокол педради

 

2

Провести педагогічний консіліум «Час кризи. Перехід з початкової школи в основну»

Листопад

Аврамець О.М.

Протокол педради

 

3

Провести методичні тижні:

- «Розвиток творчої особистості учнів та творчого потенціалу педагогів ліцею через упровадження в освітній процес комп’ютерних технологій»

 - «Інноватика та творчість педагогів – основні шляхи до успіху в роботі з учнями»

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

Лютий

Євтушенко Н.М.

Інформація

 

4

Провести творчі звіти ШМО за результатами роботи над методичною темою ліцею

Квітень

 

Керівники ШМО ліцею

Інформація

 

 

  Удосконалення педагогічної майстерності учителів

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

за виконання

Форми

узагальнення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Організувати проходження курсів підвищення кваліфікації  педагогічними працівниками упродовж навчального року

Згідно наказу

Аврамець О.М.

Наказ

 

 

Організувати  роботу груп педагогів (МЕТОДИЧНИХ СТУДІЙ)

«ПЕДАГОГ-МАЙСТЕР», «ПЕДАГОГ-ПРОФЕСІОНАЛ»,

 «ПЕДАГОГ-ПОЧАТКІВЕЦЬ»,

Протягом навчального року

Аврамець О.М. Євтушенко Н.М.

Керівники  груп

Наказ

 

 

Поповнити інформаційно-методичними матеріалами МК

До 10.01

Керівники груп

Створення папок

 

2

Організувати відвідування

колективних форм методичної роботи в районі.області

Згідно плану РМЦ

Євтушенко Н.М.

Інформація

 

3

Організувати взаємовідвідування уроків учителями

Протягом навчального року

Керівники ШМО

Протокол

 

6

Здійснювати інформаційне забезпечення вчителів з питань запровадження освітніх інновацій.

Протягом навчального року

Аврамець О.М. Євтушенко Н.М.

Інформація

 

7

Заслуховувати звіти вчителів, які впроваджують інноваційні технології навчання, на засіданнях методичної ради, педагогічної ради, нараді при директорові.

Лютий-березень

 

Протоколи

 

 

 

 Робота з молодими вчителями

Із початком практичної діяльності кожен педагог- початківець має певний багаж знань, але при цьому відчуває проблеми методичного характеру, не має досить сформованих навичок самоорганізації. Успішно почати свою роботу в школі вдається далеко не кожному педагогові. Якщо поруч не знайдеться мудрих наставників, то з педагога- початківця ніколи не вийде цінний фахівець.Молодому вчителеві складно гранично точно ставити навчально – виховні завдання та найбільш оптимальним шляхом розв’язувати  їх. Тому, щоб допомогти вителеві стати професіоналом, необхідно створити систему методичного супроводу.

ПЛАН РОБОТИ

адміністрації з молодими  вчителями

Зміст

Термін

Відповідальні

I Організаційно педагогічні заходи

1

Інструктивно-методична нарада з учителями наставниками «Про організацію педагогічного шефства над молодими та малодосвідченими вчителями»

03.09

Євтушенко Н.М.

2

Аналіз із молодими вчителями програм з предметів, знайомство з рекомендаціями, методичними листами, пояснювальними записками до програм.

До 04.09

Євтушенко Н.М.,

Власова І.І.

3

Зустріч за круглим столом молодих  учителів з адміністрацією

10.09

Адміністрація

4

Забезпечення участі молодих  учителів у роботі предметних методичних об’єднань ліцею та району

Протягом навчального року

Євтушенко Н.М.,

Власова І.І.

5

Складання планів уроків, ведення шкільної документації

Вересень

Жовтень

Учителі - наставники

6

Затвердити графік взаємовідвідування уроків молодих вчителів та вчителів-наставників

До 18.09

 

Власова І.І.,

Євтушенко Н.М.

7

Забезпечення молодих вчителів орієнтовною схемою всебічного аналізу і самоаналізу уроку

До  11.09

Власова І.І.,

Євтушенко Н.М.

 

II Методична робота

1

Робота школи молодого вчителя

Протягом навчального року

( за окремим  планом)

Євтушенко Н.М.,

учителі-наставники

1

Відвідування уроків молодих  вчителів з метою надання їм практичної допомоги, контролю за виконанням навчальних програм.

Протягом навчального року

Адміністрація, учителі-наставники

2

Проведення індивідуальних консультацій з питань дидактики і методичної підготовки ( щосереди (за потребою))

Протягом  навчального року

Адміністрація,

3

Аналіз методичних листів, підручників, наочності

Вересень

 

4

Результати випереджувального контролю за роботою молодих вчителів

Грудень, квітень

Адміністрація

5

Аналіз роботи наставників

Лютий  

Адміністрація 

6

Самоаналіз роботи молодих  учителів

Квітень  

Молоді вчителі

7

Заслухати про результати роботи з молодими і малодосвідченими вчителями на нараді при директорі

Травень

Євтушенко Н.М. Власова І.І.