Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

Результати навчальних досягнень учнів

Аналітична довідка

за  результатами навчальних досягнень учнів

основної та старшої школи

Красноградського багатопрофільного ліцею

за І семестр 2017/2018  навчального  року

У І семестрі 2017/2018 навчального року  освітній процес спрямований на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожного здобувача освіти як особистості, здатної самостійно мислити й творчо діяти, застосовувати набуті знання і вміння в різних ситуаціях.

 У  ліцеї функціонують 13 класів основної  та старшої  школи, у яких навчаються  225 учнів;

-   5 класів ( 5-А, 6-А,7 –А, 8-А, 9-А) – з російською мовою навчання.

-   8 класів (5 - Б, 6 – Б, 7-Б,8- Б, 8-В, 9, 10, 11) – з українською мовою навчання з вивченням російської. 

-   2 класи ліцею з профільним навчанням: 10 клас – інформаційно – комунікаційних технологій, 11клас – історичний  та математичний профілі.

Згідно з річним планом роботи ліцею на 2017/2018 навчальний рік заступником директора з навчально-виховної роботи Євтушенко Н.М. було проведено аналіз навчальних досягнень учнів 5-9 та 10-11х класів за І семестр поточного навчального року.    

        За підсумками аналізу навчальних досягнень   учнів 5 -11-х класів:

Рівень успішності становить – 95,3  %

Якість знань – 43,1 %

Середній бал – 8,46

К ( рівень навченості )- 0,49

Високий рівень навчальних досягнень мають – 17 учнів – 7,6 %

Достатній – 80  учнів  35,5 %

Середній – 111 учнів   - 49,3 %

Початковий –17 учнів -  7,6 %

В основній школі (5-9 кл.) навчається 192 учня

Рівень успішності становить – 90,5 %

Якість знань – 39,1  %

Середній бал – 7,95

К ( рівень навченості )- 0,47

На високому рівні  навчаються 11  учнів,   що  становить   5,7 %

 

№ з/п

Клас

П.І   учня

1

Головата  Вероніка

2

Обжа Анастасія

3

Веремко Вікторія

4

 

Дмитрук Анастасія

5

 

Земляний Дем’ян

6

Колатиріна Ганна

7

Сіденко Дар’я

8

 

Табачник  Артем

9

Бойко Аліна

10

Гнатів Георгій

11

Маньковська Вікторія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   достатньому рівні -  64 учня,  що становить -  33,3 %

-   середньому   рівні -   100  учнів, що становить -  52,1 %

-   низькому  рівні – 17 – 8,9 %

  Отже, найбільше учнів основної   школи мають середній рівень навчальних досягнень

Претендентами  на отримання свідоцтва з відзнакою є Гнатів Георгій та Маньковська Вікторія

В старшій школі навчається 33 учня (10-11-ті  класи):

Рівень успішності становить – 100 %

Якість знань –  66,7  %

Середній бал –8,97

К ( рівень навченості) – 0,61

Учнів, які навчаються на високому рівні  - 6, що становить 18,2 %:

 

№ з/п

Клас

П.І   учня

1

10

Левченко Анна

2

 

Мовчан Андрій

3

11

Галущак   Марія

4

 

Лізунова  Софія

5

 

Салімон  Тетяна

6

 

Тарасов  Данило

 

-  на  достатньому рівні  -   16 учнів, що становить –  48,5 %;

-  на середньому рівні  -   11 учнів, що становить – 33,3  %.

Отже, більша кількість учнів старшої школи, яка є профільною, мають високий  та достатній   рівень  навчальних досягнень,  слід зазначити що порівняно з минулим навчальним роком  кількість учнів які навчаються на середньому рівні зменшилась з 12 до 11.

Претендентами  на отримання атестату з відзнакою  та нагородження:

-  золотою медаллю є Галущак Марія,  Лізунова Софія, Салімон Тетяна, Тарасов Данило;

-  срібною медаллю  - Федоренко Юлія.

        З високим і достатнім рівнями навчальних досягнень, серед учнів 5-11 класів, закінчили І семестр   97 учнів що становить 42,1 % від загальної кількості учнів ( в минулому навчальному році це число дорівнювало  97 учнів що становило 44,1 % від загальної кількості учнів).

     Найвищий  середній бал серед учнів 5-9-х класів має  5-Б клас – 8,9 та 6-Б  - 8,65,  а серед 10-11-х класів -  11 клас – 9,37.  Найнижчий  середній бал серед учнів 5-9-х класів мають 8-А клас – 5,5 та  9А  клас – 7,39 .

   90,5 % успішність продемонстрували   5- 9-ті класи основної школи  та  100 % успішність продемонстрували  учні  10-11 класи  старшої  школи.

 

      Найкраща якість знань спостерігається  в учнів 5-Б  класу - 52 %  основної школи та  учнів 11 класу -  94,8 %  старшої школи. Відповідно найгіршою вона є в учнів  8-А класу – 0 % ,  9-Б класу -14  %, 8-В класу – 20,8 % ( таблиця 1).

Рівень навчальних досягнень учнів  5 -9-их та 10 -11-их  класів

за І семестр   2017/2018 навчального року

№ з/п

Клас

Класний  керівник

Кількість  учнів

Рівень навчальних досягнень

% успішності

Середній бал

Якість знань

Рівень навченості

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

к

%

к

%

к

%

к

%

1

Кізіченко Людмила Іванівна

14

1

7

8

57

5

36

0

0

92,9

8,4

35,7

0,45

2

Меркулова    Наталія Миколаївна

25

0

0

12

48

12

48

1

4

100

8,9

52

0,52

3

Матвєєва

Світлана

Вікторівна

14

1

7,1

6

42,9

6

42,9

1

7,1

92,9

 

50

0,51

4

Подчерняєва  Людмила  Іванівна

24

0

0

14

58,3

7

29,2

3

12,5

100

8,65

41,7

0,52

5

Кундеус Валентина Володимирівна

10

1

10

5

50

3

30

1

10

90,0

8,5

40

0,74

6

Ноженко Ірина Володимирівна

25

6

24

7

28

10

40

2

8

76,0

8,06

48

0,48

7

Голубенко

Христина

Ігорівна

7

2

28,6

5

71,4

-

-

-

-

71,0

5,5

0

0,30

8

Черкасова 

 Світлана Аскольдівна

26

2

7,7

14

53,8

9

34,6

1

3.9

92,3

8,2

38,5

0,47

9

Сергієнко

Ірина

Миколаївна

24

3

12,5

16

66,7

5

20,8

0

0

87,5

7,47

20,8

0,39

10

Гулая  Євгенія  Вікторівна

9

0

0

2

22,2

6

66,7

1

11,1

100

8,43

33,3

0,47

11

Троценко  Ангеліна Михайлівна

14

1

7.1

11

78.7

1

7.1

1

7.1

92,9

7.39

14

0.41

Всього

192

17

8,9

100

52,1

64

33,3

11

5,7

90,5

7,95

39,1

0,47

12

10

 Шевчун   Валентина Олександрівна

13

0

0

6

46,6

5

38,5

2

15,4

100

8,56

53,8

0,57

13

11

Махота  Світлана  Павлівна  

20

0

0

5

25

11

55

4

20

100

9,37

94,8

0,84

Всього

33

0

0

11

33,3

16

48,5

6

18,2

100

8,97

66,7

0,61

Всього по 5 – 11-им  класам

225

17

7,6

111

49,3

80

35,5

17

7,6

95,3

8,46

43,1

0,49

Проаналізувавши   стан  успішності учнів  окремо  по  класах, дійшли  висновку, що  в  кожному  класі  є  резерв  учнів ,  які  б  могли  досягти  свого  основного  рівня, тобто  перейти на вищий рівень навчальних досягнень.

Так, на  високому  рівні  можуть  навчатися ще  10 учнів , що  становить  4,4% від загальної кількості учнів 5-11 класів ліцею, які  мають   рівень  досягнень  «9»  балів  тільки  з  одного або двох  предметів, дані про  яких подано у Таблиці  2

 

 

 

 

 

 

 

з/п

 

 

 

 

клас

 

 

 

 

П І  учня

 

 

 

 

Англійська мова

Природознавство

Математика

Інформатика

Хімія

Біологія

Екологія

Фізична культура

Харківщинознавство

1

Голубовська

Марія

 

*

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Зубко Вероніка

*

 

 

 

 

 

 

*

 

3

 

Петеліна

Софія

*

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Гончарова Альона

*

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Гриценко Карина

*

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Чабан Віолетта

 

 

*

*

 

 

 

 

 

7

Гончар Денис

 

 

 

*

 

*

 

 

 

8

Подосокорська Анастасія

 

 

 

 

*

 

 

 

 

9

Глєбова Єлизавета

*

 

 

 

 

 

 

 

*

10

11

Федоренко Юлія

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Ще   25 учнів, що становить 11,1 %  від загальної кількості учнів 5 –11 класів  ліцею,  мають   рівень  досягнень  «6»  балів  тільки  з  одного або двох  предметів, дані про  яких подано у Таблиці  3

з/п

клас

П І  учня

 

 

 

 

 

Українська  мова

Українська  література

    Російська мова

Математика

Алгебра

Геометрія

Англійська  мова

Інформатика

Географія

Фізика

Біологія

Фізична культура

1

 

Дорошенко Захар

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

2

 

Нацвлішвілі-Місишин Ілля

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Григорова  Поліна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

4

  5Б

Ткаченко Тимур

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Ющук  Володимир

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

6

 6А

Бендеберя  Ульяна

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Беньковський Данило

*

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

Павлишин  Павло

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Терещенко Наталія

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

10

  6Б

Горпинич Діна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

11

 

Ільницький Сергій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

12

 

Гонтар Аліна

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

13

 

Ревізюк Роман

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Юрченко Тарас

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

15

Саєнко Іван

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

16

Тищенко Євгеній

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Козлова Дар’я

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

18

 

Почікалов  Андрій

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

19

 

Ромасенко  Андрій

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

20

Мерцалова Анастасія

 

 

 

 

*

 

 

 

 

*

 

 

21

Бунькова  Марія

 

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

22

 

Матвєєв Роман

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

23

11

Пепескун Вікторія

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

24

 

Печніков Михайло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

25

 

Семеренко  Надія

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 
На  початковому  рівні - 12 учнів, що становить 5,3 %  від загальної кількості учнів 5-11 класів ліцею, які  мають   рівень  досягнень  3  бали  тільки  з  одного або двох  предметів, дані про  яких подано у Таблиці  4

 

з/п

клас

  П І  учня

      Українська

 література

  Англійська мова

       Алгебра

      Геометрія

      Фізика

      Біологія

     Хімія

1

Зінченко Тихон

 

*

 

 

 

 

 

2

Непадалко Владислав

 

 

 

 

 

*

 

3

Головко Данило

 

 

 

 

*

 

 

4

Бабенко Іван

 

 

*

*

 

 

 

5

 

Батов Ярослав

 

 

 

 

 

 

*

6

 

Гвоздецький Михайло

*

 

 

*

 

 

 

7

 

Колесников Семен

 

 

 

 

 

*

 

8

 

Мартинов Євгеній

 

 

 

 

 

 

*

9

 

Рой Софія

 

 

 

 

 

*

 

10

 

Тішков  Микита

 

 

 

 

*

 

*

11

Левченко Діана

 

 

*

 

 

 

 

12

Ткаченко Кирило

 

 

 

 

 

 

*

 

На жаль, у цьому навчальному році є 5 учнів, які  мають початковий рівень навчальних досягнень більше  ніж з двох предметів, що становить 2,2 % від загальної кількості учнів 5-11 класів ліцею

 

 

з/п

клас

П І  учня

Російська мова

Англійська мова

Алгебра

Геометрія

Фізика

 Біологія

Хімія

1

Кушніренко Євген

*

 

 

 

*

 

*

2

Кравченко Сергій

 

 

*

*

 

*

 

3

Кайст Анастасія

 

*

*

*

 

*

 

4

 

Легкобит Олександр

 

*

 

*

 

 

*

5

 

Романча Денис

 

 

*

*

*

 

*