Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

Правила ліцеїстів

 

Правила ліцеїста

1. Ліцеїсти зобов’язані носити щодня шкільну форму, затверджену Статутом ліцею.

2. Ліцеїсти вчасно приходять на заняття, виконують ранкову зарядку.

3. Не допускаються пропуски без поважних причин. (Пропуски занять повинні бути підтвердженні медичними довідками).

4. Учні можуть бути зняті із занять лише з дозволу адміністрації ліцею.

5. Під час навчальних занять усі учні знаходяться в приміщені ліцею, відпускаються лише з дозволу класного керівника.

6. За збереження особистих речей учнів адміністрація відповідальності не несе й розшуком не займається.

7. Вживання нецензурних виразів є грубим порушенням дисципліни.

8. Ліцеїсти повинні дотримуватись гарних манер дорогою до ліцею та дорогою додому.

9. Ліцеїсти відповідають за підручники та книжки, отриманні в бібліотеці, бережливо ставляться до майна і обладнання, яке  використовується на уроках.

10. Ліцеїст вчасно виконує домашні завдання.

 

Правила лицеиста

 

1. Лицеисты обязаны носить ежедневно школьную форму, утвержденную Уставом лицея.

2. Лицеисты вовремя приходят на занятия, выполняют утреннюю зарядку.

3. Не допускаются пропуски без уважительных причин. (Пропуски занятий должны быть подтверждены медицинскими справками).

4. Учащиеся могут быть сняты с занятий только с разрешения администрации лицея.

5. Во время учебных занятий все учащиеся находятся в помещении лицея, отпускаются только с разрешения классного руководителя.

6. За сохранность личных вещей учащихся администрация ответственности не несет и розыском не занимается.

7. Употребление нецензурных выражений является грубым нарушением дисциплины.

8. Лицеисты должны придерживаться хороших манер по дороге в лицей и по дороге домой.

9. Лицеисты отвечают за учебники и книги, полученные в библиотеке, бережно относятся к имуществу и оборудованию, которое используется на уроках.

10. Лицеист вовремя выполняет домашние задания.