Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

АНАЛIЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

АНАЛIЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

У 2016 / 2017 навчальному році виховну роботу педагогічного колективу було організовано з урахуванням основних положень Конституції України  відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, Комунального вищого навчального закладу ХАНО  на виконання наступних нормативних документів у галузі освіти:

Лист МОН України від 12.05.2016 № 1/9-237 «Про вшанування Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу»

Лист МОН України від 06.04.2016 № 1/9-171 «Щодо необхідності збереження мережі позашкільних навчальних закладів в умовах обмеженого фінансування галузі освіти»

Наказ МОН України від 23.03.2016 № 312 "Про затвердження плану заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру"

Лист МОН України від 24.03.2016 №1/3-148 "Про відзначення 25-ї річниці незалежності України"

Лист МОН України від 05.02.2016 № 1/9-66 «Щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні»

Розпорядження КМУ від 25.12.2015 №1400-р "Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік"

Лист МОН України від 17.11.2015 № 1/9-549 «Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів»

Методичні рекомендації до відзначення Дня захисника України Лист МОНУкраїни №1/9-455 від 25.09.2015

Лист МОНУкраїни №1/9-448 від 22.09.2015 «Щодо заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті»

Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді

Лист МОНУ від 22.05.2015 №1/9-255 "Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю"

Лист МОН України від 24.06.2015 № 1/9-302  «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти"

Лист МОНУ від 31.07.2015 №1/9-364  «Про Всеукраїнський проект "Це - наше і це – твоє»

Лист МОН від 31.08.2015 № 1/9-410 «Про методичні рекомендації до відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

Педагогічний колектив ліцею працював над реалізацією методичної теми  «Створення єдиного освітнього та інформаційно-розвивального простору ліцею як необхідної складової  всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності педагогічного колективу».

         При цьому педагогічний колектив вирішував наступні завдання:

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у позаурочній  діяльності;

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

Для реалізації цих завдань був розроблений план виховної роботи, який  був  затверджений на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Цей план охоплює основні аспекти виховання: патріотичний, правовий, моральний, художньо-естетичний, трудовий, фізичний, екологічний, превентивний та включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, районні заходи.

Адміністрації ліцею спрямовує свою діяльність на створення цілісної моделі виховної системи ліцею та системи виховної роботи з учнівськими колективами на основі загальнолюдських та національних цінностей, що  означає перехід від реалізації окремих напрямків виховної роботи до розробки, проектування і моделювання перспективних виховних систем, спрямованих на розвиток конкурентоздатної, соціально мобільної компетентної особистості.

Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було національно -патріотичне виховання.

Структурним підрозділом координації виховної діяльності у ліцеї є методичне об’єднання класних керівників, до складу якого входить 20 класних керівників 1-11 класів, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар. Керівник методичного об’єднання класних керівників – Шевчун В.О.

         У 2016/2017 навчальному  році методичне об’єднання класних керівників працювало над методичною темою «Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього середовища».

         Основними завданнями (за результатами діагностування класних керівників та експертної оцінки вихованості учнів ліцею за 2016/2017 н. р.) методичне об’єднання класних керівників 1-11 класів у 2017/2018 н. р.  визначило:

  • реалізацію положень “Основних орієнтирів виховання…”;
  • підвищення теоретичного, науково – методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;
  • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;
  • озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
  • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;
  • координування планування організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;
  • сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

Протягом року було проведено 5 тематичних засідань, на яких розглядались  ключові питання:

- «Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу» ( 29.08.16); 

- Підготовка та проведення педагогічної ради «Вдосконалення методичного простору ліцею як умова розвитку потенційних здібностей учнів та творчої реалізації професійної майстерності класних керівників» (30.09.16); 

- «Превентивне виховання школярів» (27.11.16);

- «Моральне виховання у сучасних умовах» (27.01.17);

- «Стан виховання у закладі» (28.04.17).

Для ефективності роботи м/о класних керівників 1-11 класів впроваджувалися різноманітних форм професійної взаємодії класних керівників, вони залучалися  до участі у конкурсі “Класний керівник року”, вивчали та застосовували новітні технології виховання учнівської молоді.

Класні керівники працювали за індивідуальними планами, змістовна наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована на виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, до культури і мистецтва, ставлення до держави.

У сучасних умовах, на інноваційно-технічному етапі формування системи освіти, сформовані нові стратегічні цілі і визначені тенденції оновлення змісту освіти і виховання. Тому виховна робота в нашому ліцеї – це спеціально організований процес формування і прийняття гуманних, соціально сприйнятливих цінностей і зразків громадянського виховання.

Ліцей є другим домом для дітей, в якому добре, комфортно і цікаво кожній дитині.

На основі співпраці трьох складових: «вчителі – учні – батьки» у закладі організовано демократичний уклад життєдіяльності.

Колектив педагогів постійно перебуває у творчому пошуку засобів і форм педагогічної підтримки процесу  розвитку і саморозвитку особистості, її самопізнання і самовизначення.

Окремими класними керівниками впроваджуються інноваційні виховні технології, а саме: «Учнівське самоврядування, суть: розвиток творчої особистості шляхом залучення  учнів до управління ліцеєм через колективну  творчу   діяльність», « Особистісно  орієнтований   розвиток інтелектуальних і творчих здібностей», «Моделювання життєтворчої системи, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та ситуацій».

Деякі класні керівники ще не визначилися із виховними технологіями, проте деякі з них, сприяють залученню вихованців до спільної діяльності, вдало використовують народознавчий матеріал, розв’язуючи таким чином соціально-моральні завдання виховання.

Аналіз роботи м/о  за 2016/2017 рік дає можливість зробити висновок, що як структурний підрозділ внутрішньої системи керування виховним процесом в ліцеї воно виконало ряд ключових функцій, зокрема, інформування, сприяння набуттю професіональної компетентності класних керівників, науково-методичний супровід.

Адміністрація ліцею дбає про результативну систему співробітництва: взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят.

Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому в ліцеї практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення сім’ї.

Саме за результами вивчення сім’ї складається соціальний паспорт ліцею.

Одним із найважливіших завдань соціально орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про охорону дитинства», Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини.

Колектив ліцею виконує закон України “Про охорону дитинства”, Постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків”, Правила опіки і піклування, національну програму “Діти України”, цільову комплексну програму “Дитинство”.

 Робота  з питань соціального захисту неповнолітніх відображена у річному плані ліцею, у планах роботи класних керівників. Відповідні напрямки роботи передбачені в роботі дитячих організаціях «Веселкова»  та КОМО «Джерело».

Питання з охорони прав дитини розглядаються на засіданнях педради згідно з графіком.

  На початку кожного навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складаються соціальні паспорти класів та соціальний паспорт ліцею.

 Класними керівниками вивчаються умови проживання учнів соціально-вразливих категорій, ведеться індивідуальна профорієнтаційна робота, учні залучаються до суспільно-громадського життя навчального закладу, до участі у роботі гуртків, секцій, здійснюється контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням випускників.

Психологічною службою району організовано психолого-педагогічний супровід дітей пільгових категорій. Створена електрона база даних дітей пільгових категорій.

У ліцеї у наявності всі необхідні документи на дітей, позбавлених батьківського піклування (дані про батьків, довідки про житло, звіти опікунів, акти обстеження житлово-побутових умов, особові справи неповнолітніх). Учні, що знаходяться під опікою, забезпечені єдиними квитками, які дають право на безкоштовний проїзд в міському транспорті, безкоштовне відвідування театрів, кінотеатрів тощо. Учні пільгових категорій забезпечені гарячими безкоштовними сніданками.

Щорічно проводяться дні благодійності. На зібрані кошти надається грошова допомога дітям пільгових категорій.

Так надано допомогу дітям, позбавлених батьківського піклування, дітям, які виховуються в опікунських сім’ях та дітям із малозабезпечених сімей.

У період зимових канікул вирішується питання придбання новорічних подарунків для дітей пільгових категорій.

Педагогічний колектив ліцею приділяє значну увагу вихованню та оздоровленню дітей. Щорічно діти під опікою проходять поглиблений медичний огляд, їм надаються путівки в оздоровчі табори.

Щорічно влітку на базі ліцею працює пришкільний оздоровчий табір

«Червоні вітрила».  Класні керівники надають інформацію про оздоровлення дітей протягом літа.

У 2016/2017 році було оздоровлено 250 учнів.

Педагогічний колектив ліцею проводить певну роботу, спрямовану на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки. В ліцеї розроблена система роботи щодо контролю за відвідуванням учнями занять. Ця система під особистий підпис доведена до відома  всіх батьків. Питання  роботи класних керівників за підвищенням якості відвідуванням учнями навчальних занять знаходилось на постійному контролі адміністрації:

- щотижня перевірявся «Журнал обліку відвідування» з метою виявлення учнів, що допускають пропуски без поважних причин;

- видано  наказ « Про організацію роботи щодо контролю за відвідуванням учнями навчальних занять»  ( серпень). Питання «Про роботу класних керівників щодо контролю за відвідуванням учнями навчальних занять» було узагальнено довідками.

Адміністрація ліцею здійснює систематичний контроль за виконанням опікунами їх обов’язків щодо виховання, створення необхідних умов утримання особистих, майнових прав та інтересів підопічних дітей.

Заступником директора з виховної роботи, класними керівниками проводиться  індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролюється відвідування учнями уроків. Складені Спільні заходи щодо профілактики правопорушень з ВКСДМ та ССН. Успішно функціонує Рада профілактики, на якій заслуховуються класні керівники із звітами про роботу з неблагополучними родинами,  про відвідування учнями даної категорії навчальних занять, розглядаються особові справи учнів даної категорії з запрошенням батьків.

У поточному навчальному році не було учнів, які б стояли на внутрішньому обліку. Адміністрація ліцею в тісному зв’язку працювала з службою в справах неповнолітніх та відділом кримінальної міліції в справах дітей. 

У ліцеї були проведені заходи щодо реалізації Національної програми „Стоп насильству”, заходи з питань протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві та серед дітей, заходи з питань виховання гендерної рівності та попередження насильства в сім’ї, вихованню толерантних відносин.

Протягом року значна увага приділялась правовому вихованню учнів. В рамках Всесвітнього Дня захисту прав людини, Всеукраїнського Тижня прав людини та Дня соціальної справедливості було проведено виховні заходи (тематичні лінійки, години правознавства, лекції, бесіди, класні години), а також правовий всеобуч для школярів за різноманітною тематикою, організовано виставку у бібліотеці, засідання гуртків, турніри, вікторини, рольові ігри, випуск стіннівок. Проведено офіційні заходи:

- до Дня Соборності та Свободи України «Україна – єдина країна»;

- з відзначення річниці Революції Гідності;

 - до Дня пам’яті героїв Крут «Їх було триста…»;

 - до Дня боротьби за права кримськотатарського народу – 72-ї річниці депортації кримських татар;

- заходи, присвячені відзначенню 20-ї річниці Конституції України.

Протягом навчального року в ліцеї було організовано всеобуч для батьків з питань правової освіти населення, виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, безпеки життя та збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та насильства в сім'ї. Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять. За планами спільних заходів ліцею, ССД, органів внутрішніх справ з метою превентивного виховання учнів та профілактики злочинності проведено зустрічі-бесіди  з працівниками правоохоронних органів, дільничі інспектори Луньов А.Ф., Щабелько А.М., лікар ЦРЛ Сіденко Д.А.

Протягом 2016/2017 навчального року системно здійснювався контроль за виконанням вимог щодо безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. У роботі з дітьми педагогічні працівники дотримувалися вимог законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- виховного процесу», комплексних заходів по школі щодо збереження життя та здоров’я учнів, запобігання травматизму серед учнів, нормативних документів відділу освіти з питань безпеки життєдіяльності учнів.

Класні керівники вчасно проводили з учнями інструктажі з БЖД, заходи в рамках тематичних тижнів з безпеки життєдіяльності, щотижневі бесіди про збереження життя та здоров’я, про що записували до журналів з БЖД встановленої форми, планів класних керівників, класних журналів.

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-гігієнічного режиму в школі, профілактичних медичних оглядів учнів, здійснення контролю за проведенням уроків фізкультури та трудового навчання.

У ліцеї продовжує роботу дитяча організація «Єдність»,  яка виховує в учнів ініціативність, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності.

Організована робота різноманітних гуртків. 

Виховну роботу ліцею побудовано за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано.

У ліцеї працювало учнівське самоврядування. Його робота була спрямована на організацію цікавого дозвілля учнів та виховання справжніх господарів закладу. Членами учкому ведеться рейтинг класів, побудований за такою схемою: збір вторинної сировини, наявність шкільної та спортивної форми, поведінка учнів, запізнення, збереження підручників, шкільного майна, участь у ліцейних, районних та класних виховних заходах, прибирання класів.

Учнівське самоврядування  ліцею «Єдність»  представлене діяльністю дитячих організацій: КОМО «Джерело», «Веселкова республіка», «Барвінчата», наставником яких є педагог-організатор Мерцалова А.С.

У ліцеї працює літературний гурток на базі кімнати- музею «Рядок, обірваний кулею». Керівник учитель російської мови та світової літератури Матвєєва С.В.

Проведено екскурсії :

«Подвига політ безсмертний…» (життя та творчість воїна-інтернаціоналіста О.Стовби)  7 класи (06.02.17)        

«До останньої хвилини…» (О. Лєбєдєв, поет-мореніст) 8 класи (13.03.17)

«В застінках фашистського гестапо»  (М.Шпак) 9-10 класи ( 03.04.17)

Життя і творчість татарського поета М. Джаліля 5-6 класи ( 21.04.17)

 «Моабітський зошит» - книга віршів татарського поета М.Джаліля 7-8 класи (15.05.17)

         Протягом року в ліцеї працювали  волонтерські загони:

Загін «Милосердя»   9 клас:

-        Проведення акції «Ветеран живе поруч». Допомога в опорядкуванні садиб, помешкань ветеранів, привітання ветеранів війни та учасників бойових дій;

-        Презентація проектів «Моя родина у роки Великої Вітчизняної війни» 05.05.16;

-        Святковий концерт до Дня Перемоги для ветеранів ВВВ та ветеранів праці на мікрорайоні ліцею – 06.05 2017 року;

-        Урок мужності до Дня Перемоги «Ми пам’ятаємо!» 06.05.17;

Загін «Іскра» 10 клас

    -   Акція «Милосердя» (допомога дітям позбавлених батьківського піклування, 

        з обмеженими можливостями, малозабезпеченим сім’ям - збір канцелярських    

        товарів, речей) протягом лютого 2017 року;

    -   Акція «Ветеран живе поруч» (допомога людям похилого віку та ветеранам

        до Дня Перемоги);

    -   Операція «Вчителю вклонімось до землі» (07.05.17) Привітання вчителів-   

        ветеранів педагогічної праці, дітей війни;

   -    Робота Школи волонтерів «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у  

        співпраці з РЦСССДМ. Випуск та розповсюдження буклетів серед учнів 

        ліцею та на вулицях  міста;

   -    заняття з елементами тренінгу «Здоровим бути завжди модно» для учнів 7-го 

        класу.

Протягом року в ліцеї впроваджувалися  інноваційні виховні технології, зокрема:

- Проекти «Школа сприяння здоров’я » та «Школа дружня до дитини», Школа 

  волонтерів;

- Гуманно-особистісні технології Ш. О. Амонашвілі  1-4 класи;

- освітній округ «ІнТТал»;

- Технологія КТС (5-11 класи). 

Важливим аспектом організації виховної діяльності в ліцеї є робота з обдарованими учнями.

Створення умов для розвитку обдарованих дітей сягає за межі ліцею. Налагоджено тісну співпрацю із позашкільними закладами та культурними установами міста (РЦДЮ, РЦПО, Молодіжним центром, ДЮСШ). Проводиться робота з учнями, які перебувають у РЦСПР.

У ліцеї наявний банк обдарованих дітей, проводиться моніторингова діяльність з метою порівняння результатів щодо динаміки рівня вихованості учнів, їх участі у ліцейних та позашкільних заходах, результатів участі в конкурсах, звертається увага, на якій стадії реалізації мети «Основних орієнтирів виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» щодо створення виховної системи ліцей перебуває. Проводиться конкурс на кращий учнівський колектив, конкурс «Учень року».

У 2016/2017 навчальному році  у конкурсі «Учень року»  взяли участь 82 учні 5-11 класів. Переможцями конкурсу «Учень року» стали:

І місце – Салімон Тетяна (10)

ІІ місце -  Тарасов Данило (10 клас)

ІІІ місце – мовчан Віталій (9 клас).

За результатами моніторингу активності класних колективів у житті ліцею найактивнішими визнані класи:

- початкова школа: І м. 3-Б (кл. кер. Ломака В.Є.)

                                  ІІ м. 2-Б (кл. кер. Піддубна В.О.)

                                  ІІІ м. 4-А ( кл. кер. Куліченко І.В.);

-основна школа:      І м. 7-Б кл. (кл. кер. Черкасова С.А.)

                                  ІІ м. 8-Б кл., 8-А кл. (кл.кер. Троценко А.М., Гулая Є.В.)

                                  ІІІ м. 6-Б кл. (кл. кер. Чабан О.В.)

-старша школа:

                                  І м. 10 кл. (кл.кер. Махота С.П.)

                                  ІІ м. 11 кл. (кл. кер. Меркулова Н.М.)

                                  ІІІ м. 9 кл. (кл. кер. Шевчун В.О.)

Активну участь в виховній роботі ліцею брали  вчителі-предметники Матвєєва С.В., Колатиріна Г.Ю., Пучкова К.В., Крамаров М.І., Котелевич С.І.

         У Красноградському багатопрофільному ліцеї реалізовується цільова комплексна програма, яка основана на блочно-місячному проведенні годин спілкування.  Створюється  план-сітка, в якій визначається участь класних керівників, учнівського самоврядування, працівників ВКСДМ, РЦСССДМ, лікарів ЦРЛ, цікавих та творчих людей в проведенні виховних заходів та годин спілкування. Ця програма  дозволяє розвантажити класних керівників щодо проведення годин спілкування та урізноманютнювати форми виховної роботи, сприяє розвитку учнівського самоврядування.

            Разом із тим сьогодні чи не найважливішим завданням навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах є соціальна адаптація вихованців до життя в сучасних умовах, аби діти не виходили зі стін школи з певною сумою знань, але з байдужим ставленням до обраної справи, абсолютно позбавлені творчості та ініціативності.

З огляду на сказане,  особливої ваги набуває формування в учнів навичок самоуправління.

Згідно з річним планом роботи ліцею з метою визначення показників рівня вихованості учнів ліцею, проведення психолого-педагогічної корекції щодо розвитку особистості підростаючого покоління протягом   2016/2017 навчального року за участю класних керівників двічі було проведено моніторинг рівня вихованості учнів 1 - 11-х класів ліцею за такими критеріями: ставлення  ставлення до себе; ставлення до праці; ставлення до природи; ставлення до мистецтва, ставлення до родини, ставлення до держави та суспільства.

Результати проведеного моніторингу рівня вихованості учнів показали що низький рівень вихованості в класах не виявлено, середній рівень вихованості: в 3-А, 7-А, 8-Б; достатній рівень вихованості в таких класах: 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5-А, 6-А, 6-Б, 7-Б, 7-В, 9-ому класах; високий рівень вихованості в  5-Б, 8-А, 10-ому, 11-ому класах (дані занесено до таблиці).

Результати

моніторингу рівнявихованості за ІІ семестр 2016/2017 навчального року

 

Клас

Ставлення до себе

Ставлення до сім’ї, родини

Ставлення до праці

Ставлення до природи

Ставлення до мистецтва

Ставлення до держави

Рівень вихованості

1-А

4,4

4,8

4,4

4,6

4,5

4,1

4,4

1-Б

4,5

4,7

4,4

4,8

4,6

4,7

4,6

2-А

4,9

4,8

4,9

4,5

4,5

4,1

4,6

2-Б

4,7

4,8

4,7

4,7

4,5

4,6

4,7

3-А

4,6

4,5

4,3

4,2

4,2

3

4,1

3-Б

4,2

4,3

4,9

4,4

4,4

4,4

4,4

4-А

4,7

4,9

4,8

4,8

4,3

4,9

4,7

4-Б

4,7

4,3

4,3

4,5

4,6

4,7

4,6

5-А

4,6

4,7

4,1

5

4,6

4,7

4,6

5-Б

5

5

4,5

5

5

4,4

4,8

6- А

4,6

4,4

4,1

5

4,3

4,5

4,5

6-Б

4,4

4,7

4,2

4,8

4,6

4,1

4,5

7-А

4,1

4,2

3,5

4,5

4,2

3,7

4,0

7-Б

4,3

4,8

4,7

4,7

4,1

5

4,7

7-В

4,5

4,7

4,5

4,7

4,4

4,5

4,6

8-А

4,4

5

5

5

5

4,9

4,9

8-Б

4,0

4,5

4,1

3,9

3,9

3,5

4,0

9

4,1

4,6

4,5

4,7

4,5

4,5

4,5

10

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

11

4,9

4,8

4,7

5

4,7

5

4,8

Всього

4,5

4,7

4,5

4,7

4,5

4,4

4,6

 

Визначено також середній рівень вихованості по паралелях за ІІ семестр:

 

Паралель класів

ІІ семестр

1-ші

4,5

2-гі

4,7

3-ті

4,3

4-ті

4,7

5-ті

4,7

6-ті

4,5

7-мі

4,4

8-мі

4,5

9-тий

4,5

10-тий

4,9

11-тий

4,8

У загальному по ліцею середній показник становить 4,6, що свідчить про достатній рівень вихованості учнів.

Порівняльна таблиця рівня вихованості учнів ліцею

за 2016/2017 навчальний рік

Клас

І семестр

ІІ семестр

1-А

4,3

4,4

1-Б

4,6

4,6

2-А

4,6

4,6

2-Б

4,7

4,7

3-А

4,1

4,1

3-Б

4,4

4,4

4-А

4,8

4,7

4-Б

4,6

4,6

5-А

4,6

4,6

5-Б

4,6

4,8

6-А

4,5

4,5

6-Б

4,6

4,5

7-А

4,0

4,0

7-Б

4,8

4,7

7-В

4,6

4,6

8-А

4,8

4,9

8-Б

4,0

4,0

9

4,6

4,5

10

4,9

4,9

11

4,8

4,8

Всього

4,6

4,6

 

Показник рівня вихованості за ІІ семестр 2016/2017 залишився сталим (4,6).

Необхідно здійснювати систематичний  психолого-педагогічний супровід класним керівникам Сотніковій Т.М., Голубенко Х.І., Троценко А.М., де навчаються учні, що опинилися в складних життєвих ситуаціях або схильні до проявів девіантної поведінки.

Протягом ІІ семестру не надходило на учнів ліцею скарг та заяв з боку жителів мікрорайону ліцею.

Класним керівникам необхідно вдосконалювати виховну роботу при формуванні ціннісних ставлень учнів, зокрема:  у 1-А, 2-А, 3-А, 6-Б, 7-А, 8-Б – ціннісного ставлення до держави; у 3-А, 6-А, 7-А, 7-Б, 8-Б – ціннісного ставлення до мистецтва; 3-А, 8-Б – ціннісного ставлення до природи; 3-А,4-Б, 5-А,7-А,8-Б – ціннісного ставлення до праці; 3-Б, 4-Б, 7-А – ціннісного ставлення до сім’ї; 3-Б, 7-А, 7-Б, 8-Б, 9 – ціннісного ставлення до себе та систематично проводити консультаційну роботу та роботу з корекції поведінки учнів, які прибули з інших шкіл і дітей, які перебувають у РЦСПР.