Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

Перспективний план заходів переходу основної школи на роботу за новим Державним стандартом

Перспективний план заходів

переходу основної школи на роботу за новим

Державним стандартом базової  і повної загальної середньої освіти

у  Красноградському багатопрофільному ліцеї

на період 2013-2018 рр.

 

з/п

Зміст діяльності

Терміни

виконання

Відповідальні

Примітка

І. Науково-методичний супровід учителя

1. Самоосвіта вчителя

 1.  

Опрацювати Державний стандарт базової

і повної загальної середньої освіти 

 

 

До вересня

 2013 р.

Учителі-

предметники

 

 1.  

Детально опрацювати нові навчальні програми та пояснювальні записки до них, визначити основні зміни в змісті навчальних предметів

 

 

 

 До вересня

 2013 р.

 

 

Учителі-

предметними

 

 

 

 

 

 1.  

Уважно вивчати вимоги нового Державного стандарту до результатів навчання.

Протягом 2013 року

Учителі-

предметними

 

 1.  

Ознайомлюватися зі змістом нових підручників

 Протягом усього періоду

Учителі-

предметними

 

 1.  

Опрацьовувати психолого-педагогічну літературу з питань особистісно орієнтованого, компетентнісного навчання на діяльнісній основі, упроваджувати інноваційні технології навчання

Постійно,

за

планами самоосвіти

Учителі-

предметники

 

 1.  

Розробляти зразки планів-конспектів уроків за

 новими програмами 

Протягом усього періоду

Учителі-

предметники

 

 1.  

Користуватися різними джерелами інформації (мережа Інтернет, фахові видання) щодо викладання предмета за новою програмою.

Протягом усього періоду

Учителі-

предметники

 

 1.  

Постійно працювати над поповненням кабінетів навчально-методичною літературою

Протягом усього періоду

Учителі-

предметники

 

 1.  

Презентувати свій досвід роботи на шпальтах фахових періодичних видань

Протягом усього періоду

Учителі-

предметники

 

 1.  

Створити сприятливі умови для організації навчальної діяльності у форматі творчості, самостійного пошуку, індивідуалізації.

Протягом усього періоду

Учителі-

предметники

 

2. Проведення методичних заходів

 1.  

Провести порівняльний аналіз попереднього і нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на інструктивно-методичній  нараді, засіданнях МО

Серпень 2013

ЗД з НВР роботи,

голови МО .

 

 1.  

Провести теоретичний семінар «Нові акценти в навчальних програмах»

Вересень 2014 

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Розглянути на інструктивно-методичній нараді питання «Методичні аспекти забезпечення якісної освіти в умовах нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Вересень 2014

ЗД з НВР роботи

 

 

 1.  

Провести інструктивно-методичну нараду для голів МО  «Упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

 в 2014/2015 н. р.»

Серпень  2014

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести семінари-практикуми «Компетентнісний розвиток учнів п'ятих (6-9) класів під час викладання навчальних предметів»

2013 -2018 рр.

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести педагогічні читання, майстер-класи, тренінги для учителів-предметників  з питань упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і роботи за новими програмами

2013 -2017 рр.

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести заняття МО, «круглі столи» учителів філологічного циклу:

 • Концептуальні засади навчання української мови в основній школі. Особливості вивчення української мови у 5-х (6-9-х) класах
 • Новий стандарт, нова програма, новий підхід до викладання іноземної мови
 • Соціокультурний розвиток учнів 5-6-х класів у системі роботи з формування комунікативних умінь на уроках української мови
 • Особливості вивчення іноземної мови, у тому числі другої, учнями 5-х (6-9-х) класів.
 • Становлення досвіду читацької діяльності учнів на уроках української та світової літератури
 • Реалізація комунікативної спрямованості уроків іноземної мови засобами інтерактивних технологій

 

 

 

 

 

2013/2014н.р.

 

 

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

 

 

2015/2016 н.р.

 

 

 

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

 

2016/2017 н.р.

 

 

 

2016/2017 н.р.

 Голова МО вчителів філологічних  дисциплін

 

 1.  

Провести заняття МО, «круглі столи» учителів фізико-математичного циклу:

-  Особливості вивчення курсу «Інформатика» у 6-х (7-9-х) класах

- Особливості вивчення курсу «Математика» у 6-х (7-9-х) класах

- Особливості вивчення курсу «Фізика» у 7-х (8-9-х) класах

- Концептуальні засади вивчення курсу «Інформатика» в основній школі.

 -Концептуальні засади навчання математики в основній школі.

 - Педагогічні умови навчання математичному моделюванню процесів навколишньої дійсності на уроках математики

 

 

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

2015/2016 н.р.

 

2015/2016 н.р.

 

 

  2015/2016 н.р.

 

 

 

2016/2017 н.р.

 Голова МО вчителів природничо- математичних дисциплін, вчителі математики, інформатики, фізики.

 

 1.  

Провести заняття  МО учителів природничого циклу:

 • Концептуальні засади вивчення природничих дисциплін в основній школі
 • Шляхи підвищення якості природничої освіти
 • Особливості вивчення природничих дисциплін у 7-х (8-9-х) класах.

- Особливості організації лабораторного практикуму на уроках природничих дисциплін

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

 

2015/2016 н.р.

 

2016/2017 н.р.

 

 

2017/2018 н.р.

Голова МО вчителів

природничо- математичних дисциплін, вчителі природничих дисциплін

 

 1.  

Провести засідання круглого столу для учителів фізичної культури:

 • Здоров'язбережувальний аспект нової програми з фізичної культури. Особливості реалізації індивідуального підходу на уроках фізичної культури
 • - Діагностична основа навчальних нормативів і вимог програми з фізичної культури.
 • Формування навичок здорового способу життя на уроках фізичної культури.
 • Формування морально-вольових якостей учнів з урахуванням рівня їх фізичної підготовленості на уроках фізичної культури.

 

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

 

 

 

 

2015/2016 н.р.

 

 

 

2016/2017 н.р.

 

 

 

2017/2018 н.р.

Директор

 

 1.  

Провести інструктивно-методичну нараду з питань: 

 • Реалізація нового змісту програм художньо-естетичного циклу у 6-х (7-9-х) класах.
 • Виховання емоційної культури учнів на уроках художньо-естетичного циклу

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

 

207/2018 н.р.

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести засідання круглого столу з питань: 

 • Особливості уроків з основ здоров’я у 6-х (7-9-х) класах.
 • Упровадження навчальної програми з основ здоров'я в практику роботи основної школи
 • Формування здоровязберігаючої компетентності на уроках основ здоров’я.

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

2015/2016 н.р.

 

 

 

2016/2017 н.р.

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести науково-практичну конференцію «Фактори успіху нової основної школи»

2018 рік

ЗД з НВР роботи

 

3. методична  робота у навчальному закладі

 1.  

Проводити методичні оперативки з питань упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти і роботи за новими програмами

Щомісяця

2013 - 2018 рр.

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Проводити інструктивно-методичні наради щодо навчально-методичного забезпечення основної школи, використання літератури, що має гриф МОН України

Щороку  в серпні 2013 -2018 рр.

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести наради при директорові:

 • Успіхи і проблеми в умовах упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 • Динаміка результатів навчальних досягнень учнів основної школи

 

 

 

Січень2015

 

 

 

Січень 2017 

Директор школи

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести інструктивно-методичні наради:

 •  Інноваційні підходи в організації навчальних екскурсій та навчальної практики
 • Вимоги до матеріальної бази навчаль­ного середовища учнів 6-х (7-9-х) класів.
 •  Завдання щодо оновлення навчальних кабінетів основної школи.
 •  

 

 

Травень 2015

 

 

 

Травень 2016

 

 

 

Травень 2017

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести заняття семінарів-практикумів:

 • Особливості уроку в системі компетентнісно-орієнтованої освіти
 • Особистісно  орієнтований підхід як чинник модернізації змісту повної загальної середньої освіти
 • Компетенції і компетентність у результатах шкільної освіти. Особливості контрольно-оцінювальної діяльності у 5-9-х класах
 • Урок з використанням ІКТ як засіб розвитку швидкості мислення та рефлексивних умінь учнів

 

 

2014/2015 н.р.

 

 

2015/2016 н.р.

 

 

 

 

2016/2017 н.р.

 

 

 

 

 

2017/2018 н.р.

ЗД з НВР роботи

 

 1.  

Провести засідання педагогічної ради «Створення умов для успішної адаптації учнів 5-х класів».

 

Серпень   2013 року

Директор школи

 

 1.  

Провести педагогічні консиліуми: 

- «Організація навчально-виховного процесу в адаптаційний період»:

 • вивчення матеріалів роботи з дітьми у початковій школі;
 • вивчення особових справ учнів;
 • узгодження норм оцінок і вимог до учнів;
 • складання психолого-педагогічної характеристики класу;
 • складання програми супроводу учнів у адаптаційний період.
 • виявлення потреб педагогів потрібна допомога фахівців ППС

- Система роботи педагогічного колективу щодо усунення про­блем адаптації п’ятикласників в умовах переходу з початкової до основної школи

 

 

Щороку  у вересні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щороку  у 

листопаді

  

ЗД з НВР роботи

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

1

Упроваджувати в навчально-виховний процес особистісно й компетентнісно- орієнтовані технології навчання:

 • Інформаційно – комунікаційні технології навчання
 • Проектну технологію
 • Технологію  розвитку творчих здібностей особистості

Протягом  усього терміну

Учителі -

предметники

 

2

Організувати роботу з розвитку інтелектуальної обдарованості учнів:

 • Загальноліцейний конкурс «Учень року»
 •  Олімпіади з навчальних предметів  різних рівнів;
 • Конкурси: «Колосок», «Кенгуру», «Лелека», «Кришталева сова», «Левеня», , «Лукоморье», «Русский  медвежонок», «Гринвіч»
 • науково-практичні конференції

Протягом  усього терміну

Учителі -

предметники

 

3

Організувати роботу з розвитку дитячої творчості (заходи виховної роботи, участь у конкурсах різних рівнів)

Протягом  усього терміну, відповідно до плану роботи школи

Адміністрація школи,

учителі -

предметники

 

5

Проводити предметні тижні

Щороку,

за окремим графіком

 Адміністрація школи,

Учителі -

предметники

 

ІІІ. Робота з батьками

1

Проводити загальношкільні батьківські збори для батьків учнів 4-8-х класів

Щороку

 

 Адміністрація школи

 

 

2

Проводити батьківські збори по класах

За  планами

класних

керівників

Класні керівники

 

3

Проводити опитування серед батьків щодо організації навчально-виховного процесу в школі та оцінки результатів діяльності школи

Щороку

 

Практичний

психолог

 

4

Організовувати участь батьків в інтернет- опитуванні

Щороку

 

Практичний

психолог

Класні керівники

 

IV. Діяльність соціально-психологічної служби

1

Забезпечити процес адаптації учнів п'ятого класу до умов навчання в основній школі

Щороку   (вересень- жовтень)

Практичний

психолог,

класні керівники

 

2

Проводити моніторинг розвитку особистісних якостей учнів основної школи

Щороку 

(за окремим планом)

Практичний

психолог

 

 

3

Здійснювати соціометричне діагностування класних колективів

Щороку 

(за окремим планом)

Практичний

психолог

Соціальний

педагог

 

4

Проводити консультації для вчителів, батьків з питань вікових психологічних особливостей учнів основної школи

Щороку 

(за окремим планом)

Практичний

психолог

Соціальний

педагог

 

V. Матеріально-технічне забезпечення

1

Організувати забезпечення учнів основної школи підручниками та навчальними посібниками

Щороку

 Бібліотекар

 

2

Обладнати кабінет інформатики,

правознавства, математики 

До  вересня

2014 року

2015 року

Учителі

інформатики,

математики, історії

 

3

Підготувати до роботи навчальні кабінети

 Щороку до вересня

Учителі -

предметники

 

4

Обладнати ігрові та спортивні майданчики на шкільному подвір'ї

До  вересня

2014 року

Директор школи, учитель фізкультури