Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

План заходів із підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

Типове положення
про атестацію педагогічних працівників

 

І. Загальні положення

1.1. Це Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники (далі – навчальні та інші заклади).

1.2. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

1.6. Призначенню працівників на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

1.7. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

1.9. Позачергова атестація  проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків.

1.10. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового положення за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.

 

План заходів

 із підготовки та проведення

атестації педагогічних працівників

Красноградського багатопрофільного ліцею

у 2017/2018      навчальному році

з/п

Зміст  роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка  про виконання

1

Підготовка та видання наказу

«Про створення атестаційної комісії І рівня рівня у 2017/2018 навчальному році та затвердження її складу»

До 20 вересня

 Директор  ліцею

Наказ

від 19.09.2017

№ 

2

Створення атестаційної комісії

До 16 вересня

Директор ліцею

 

3

Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань:

- розподіл функціональних обов’язків між членами  атестаційної комісії;

- затвердження графіку роботи атестаційної комісії

Після створення атестаційної комісії (19.09.2017)

Директор ліцею

Протокол

№ 1

від 19.09.2017

4

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників

Вересень

Заступник  голови атестаційної комісії

 

5

Опрацювання  законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників

Вересень

Голова, заступник голови  атестаційної комісії

 

6

Подання списків педагогічних працівників, які атестуються в черговому порядку, прийом заяв від педагогічних працівників та подання адміністрації навчального закладу на позачергову атестацію

20.09 – 10.10

Заступник голови, секретар атестаційної комісії

 

7

Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду документів, поданих до атестаційної комісії

Після 10.10

до 20.10

(19.10.2017)

Голова атестаційної комісії.

 Секретар атестаційної комісії

Протокол

від

8

Затвердження списку педагогічних працівників, які підлягають черговій та позачерговій атестації. Доведення до відома педагогічних працівників його під підпис

До 20.10

 

Голова атестаційної комісії.

Секретар атестаційної комісії

 

9

Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників»

До 20.10

( після засідання атестаційної комісії)

Голова атестаційної комісії.

Секретар атестаційної комісії

Наказ

від

10

Складання планів індивідуальної підготовки і проходження атестації педагогічних працівників, які атестуються

До 30.10

(28.10.2017)

Секретар атестаційної комісії.

Члени атестаційної комісії

 

11

Відвідування навчально – виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються ( згідно з планами індивідуальної  підготовки і проходження атестації)

Листопад 2017  до 10 березня 2018

Голова, заступник, члени атестаційної комісії

 

12

Засідання атестаційної комісії І рівня ( за потребою)

Листопад – березень

Голова атестаційної комісії

Протокол

від

13

Проведення засідань педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів

Січень , березень 2018

Директор ліцею

 

14

Проведення шкільних методичних обєднань з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи й досвіду їх роботи

Березень 2018

Голови ШМО – члени атестаційної комісії

 

15

Приймання від адміністрації ліцею характеристики  діяльності педагогічного працівника у міжатестаційниц період

До 01.03.2018

Заступник голови, секретар атестаційної комісії

 

16

Ознайомлення  педагогічних працівників  із характеристиками

З  01.03  по 10.03. 2018

Голова атестаційної комісії

 

17

Оформлення атестаційних листів

До  15.03

Секретар атестаційної комісії

 

18

Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань прийняття рішень відповідно до повноважень

До 20.03

Голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісії

Протокол

від

19

Остаточне оформлення  та видача атестаційних листів

Протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії

Секретар атестаційної комісії

 

20

Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Красноградської районної державної адміністрації  -

 -  про присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання ( за потребою)

За окремим графіком

Голова, секретар атестаційної комісії

 

21

Видання наказу за результатами атестації

Протягом  п’яти  днів після засідання атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії

Наказ

від

22

Аналіз підсумків  атестації педагогічних працівників

До 01.05.2018

Голова атестаційної комісії

 

23

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації 2017/2018 навчального року

До 01.05.2018

Секретар атестаційної комісії

 

 

Графік  засідань атестаційної комісії

Красноградського багатопрофільного  ліцею

у  2017/2018  навчальному році.

№ п/п

 

 Основні   питання

Дата

проведення

Відповідальні

1

1.Про розподіл обов’язків між членами

атестаційної  комісії;

2.Про затвердження  плану заходів із підготовки та проведення  атестації педагогічних працівників ліцею.

 3.Про  затвердження  графіку роботи атестаційної  комісії  І рівня;

 

19.09.2018

Адміністрація  ліцею

2

 1.Про затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться у 2017/2018 навчальному році

2. Про форму голосування на  підсумковому засіданні атестаційної комісії І рівня  

18.10.2017

 

Члени атестаційної  комісії

3

1.Про  проведення атестації педагогічних працівників 

15.02.2018

Члени атестаційної  комісії

4

  Про  атестацію педагогічних працівників

 

16.03.2018

Члени атестаційної  комісії

 

Список  педагогічних працівників закладу,

 які підлягають черговій атестації  у 2018 році

 

з/п

П.І.Б. педагогічного працівника

Підвищення  кваліфікації   (дата, напрямок педпрацівників, № свідоцтва)

1

Аврамець Ольга  Михайлівна

28.10.2016     Історія та правознавство  №  146/01 

2

Крамаров Микола Іванович

17.02.2017   Музичне  мистецтво №   15/12 

3

Ноженко Ірина Володимирівна

27.03.2017  Хімія  № 0207 – 219 -В

4

Подчерняєва Людмила  Іванівна

31.03.2017  Українська мова та література  № 58/22

5

Троценко Ангеліна  Михайлівна

26.05.2017    Українська мова та література № 115/18