Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

План заходів із підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

Типове положення
про атестацію педагогічних працівників

 

І. Загальні положення

1.1. Це Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники (далі – навчальні та інші заклади).

1.2. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою.

1.6. Призначенню працівників на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація.

1.7. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п’ять років.

1.8. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

1.9. Позачергова атестація  проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням керівника відповідного органу управління освітою при неналежному виконанні посадових обов’язків.

1.10. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового положення за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань з урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.

 

План заходів

 із підготовки та проведення

атестації педагогічних працівників

Красноградського багатопрофільного ліцею

у 2018/2019      навчальному році

 

з/п

Зміст  роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка  про виконання

1

Підготовка та видання наказу

«Про утворення атестаційної комісії І  рівня та атестацію педагогічних працівників ліцею в 2018/2019  навчальному році»

До 20 вересня

 Директор  ліцею

Наказ

від

2

Створення атестаційної комісії

До 20 вересня

Директор ліцею

 

3

Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань:

-про  розподіл функціональних обов’язків між членами  атестаційної комісії І рівня;

- про затвердження плану заходів із підготовки та проведення атестації педагогічних працівників ліцею

- про затвердження графіку роботи атестаційної комісії І рівня

Після створення атестаційної комісії (18.09.2018)

Директор ліцею

Протокол

від

4

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників

Вересень

Заступник  голови атестаційної комісії І рівня

 

5

Опрацювання  законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників

Вересень

Голова, заступник голови  атестаційної комісії І рівня

 

6

Подання списків педагогічних працівників, які атестуються в черговому порядку, прийом заяв від педагогічних працівників та подання адміністрації навчального закладу на позачергову атестацію

20.09 – 10.10

Заступник голови, секретар атестаційної комісії І рівня

 

7

Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань:

  • про затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться у 2018/2019 навчальному році;
  • про форму голосування на підсумковому засіданні атестаційної комісії І рівня

Після 10.10

до 20.10

(18.10.2018)

Голова атестаційної комісії,  секретар атестаційної комісії

Протокол

від

9

Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників»

До 20.10

( після засідання атестаційної комісії)

Голова атестаційної комісії, секретар атестаційної комісії

Наказ

від

10

Складання планів індивідуальної підготовки педагогічних працівників, які атестуються

До  30.10

(27.10.2018)

секретар атестаційної комісії, члени атестаційної комісії

 

11

Відвідування навчальних (виховних ) заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються ( згідно з планами індивідуальної  підготовки і проходження атестації)

Листопад 2018  до

10 березня 2019

Голова, заступник, члени атестаційної комісії

 

12

Засідання атестаційної комісії І рівня ( за потребою)

Листопад – березень

Голова атестаційної комісії

Протокол

від

13

Проведення засідань педагогічних рад, виробничих нарад з розгляду атестаційних матеріалів

Січень , березень 2019

Директор ліцею

 

14

Проведення шкільних методичних об'єднань з розгляду питань оцінки діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи й досвіду їх роботи

Березень 2019

Голови ШМО – члени атестаційної комісії

 

15

Приймання від адміністрації ліцею характеристики  діяльності педагогічного працівника у міжатестаційниц період

До 22.02.2019

Заступник голови, секретар атестаційної комісії

 

16

Ознайомлення  педагогічних працівників  із характеристиками

До  01.03  . 2019

Голова атестаційної комісії

 

17

Оформлення атестаційних листів

До  15.03

Секретар атестаційної комісії

 

18

Засідання атестаційної комісії І рівня з розгляду питань:

 - про атестацію педагогічних працівників

До 20.03

(18.03.2019)

Голова атестаційної комісії, члени атестаційної комісії

Протокол

від

19

Остаточне оформлення  та видача атестаційних листів

Протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії

Секретар атестаційної комісії

 

20

Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Красноградської районної державної адміністрації  -

 - про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

- про відповідність  раніше  присвоєному педагогічному званню

 

За окремим графіком

Голова, секретар атестаційної комісії

 

21

Видання наказу за результатами атестації

Протягом  п’яти  днів після засідання атестаційної комісії

Голова атестаційної комісії

Наказ

від

22

Аналіз підсумків  атестації педагогічних працівників

До 01.05.2019

Голова атестаційної комісії

 

23

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації 2018/2019 навчального року

До 01.05.2019

Секретар атестаційної комісії

 

 

 

                                                                                                    

 

Графік  засідань атестаційної комісії І рівня

Красноградського багатопрофільного  ліцею

у  2018/201 9 навчальному році.

 

№ п/п

 

 Основні   питання

Дата

проведення

Відповідальні

1

1.Про розподіл функціональних  обов’язків між членами атестаційної  комісії І рівня

2.Про затвердження  плану заходів із підготовки та проведення  атестації педагогічних працівників ліцею.

 3.Про  затвердження  графіку роботи атестаційної  комісії  І рівня Красноградського багатопофільного ліцею

18 09.2018

 

Адміністрація  ліцею

2

 1.Про затвердження списку педагогічних працівників, які атестуватимуться у 2018/2019 навчальному році

2. Про форму голосування  на підсумковому засіданні атестаційної комісії І рівня 

  18.10. 2018

 

Члени атестаційної  комісії

3

1.  Про проведення атестації педагогічних працівників

15.02 2019

 

 

Члени атестаційної  комісії

4

 1. Про атестацію педагогічних працівників

 

18.03.2019

 

Члени атестаційної  комісії