Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської районної ради Харківської області

 

Календарь праздников http://la-strada.org.ua/ndgl_116111.gif

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні

 

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні

-Конституція України ст. 53
-Закони України:
-«Про освіту»
-«Про дошкільну освіту»
-«Про загальну середню освіту»
-«Про охорону дитинства»
-«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
-«Про реабілітацію інвалідів в Україні»
-Законопроект «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я» № 6218.
-Укази Президента України
від 17.04.2002р. №347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти»
від 1.06. 2005 р. № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
від 11.07.2005 р. № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»
-Постанови Кабінету Міністрів України:
від 12.10.2000 р. №1545 «Про затвердження концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів»
від 10.01.2002 р. №14 «Про затвердження міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки»
від 23.04.2003 р. № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»
від 5.07.2004 № 848 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»
-Накази Міністерства освіти і науки України:
від 10.08.2001 р. №586 «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
від 20.12.2002 р. № 732 «Про затвердження положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»
від 2.12.2005 р. №691 «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю»
- Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України 27.03.2006 № 240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»
від 27.11.2007 № 1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»
від 15.01.2008 № 11 «Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
від 13.03.2008 № 170 «Про координування діяльності структурних підрозділів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»
від 01.12.2008 № 1087 «Про проведення науково-педагогічного експерименту «Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання»
від 21.12.2009 № 1153 «Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»
від 11.09.2009 № 855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки»
Інші нормативні акти
- Рішення колегії Міністерства освіти і науки України №7/5-7 від 23.06.99 та Президії Академії педагогічних наук України від 16.06.99 № 1-7/6-6 «Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами».
- Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 р. №1545 )
- Державний стандарт початкової загальної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України 5.07.2004 № 848 )
- Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 р. № 732 зі змінами)
- Положення (тимчасове) про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах
- Комплексна програма освіти та фахової підготовки інвалідів
- Рішення колегії головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 19.05.2010 (протокол № 2)
- Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.06.2010 № 182 «Про стан навчання дітей з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області»
- Програма розвитку системи освіти Київської області на 2008-2012 роки
(розділ III. Загальна середня освіта. Проект «Дитина з особливими освітніми потребами»).